Pogłębianie i oczyszczanie dna

» Więcej informacji

Ochrona wybrzeża i skarp

» Więcej informacji

Dodatkowe prace wodne

» Więcej informacji

Konstrukcje stalowe

» Więcej informacji

Usuwanie materiałów wybuchowych

» Więcej informacji

Transport, magazynowanie i przeładunek

» Więcej informacji

Pomiary geodezyjne

» Więcej informacji

Jesteś tutaj: Projektow » Ochrona wybrzeża i skarp

Ochrona wybrzeża i skarp


Granica pomiędzy wodą i lądem zawsze wymaga ostrożności i specjalnej ochrony. Erozja, wymywanie czy osuwanie się zapór to tylko niektóre z licznych problemów które mogą wystąpić. Oferujemy szeroki zakres pracy mający na celu rozwiązanie tych problemów.

Do rozwiązywania tych problemów używamy następujących metod:
  • Produkcja i dokładne rozmieszczenie materaców faszynowych wraz z ułożeniem kamieni
  • Produkcja i ustawienie bloków mających na celu ochronę wybrzeża.
  • Produkcja zapór, falochronów I innych rodzajów struktur mających na celu kontrolowanie przepływu
  • Rekonstrukcja skarp
  • Produkcja i dokładne rozmieszczenie koszów
  • Produkcja i rozmieszczenie drewnianych podpór
  • Umieszczenie ścianek szczelnych
  • Podnoszenie i wzmacnianie kanałów, brzegów i skarp
  • Ingerencja w wały przeciwpowodziowe

projektow

Aktualnie nie ma żadnych projektów w tej kategorii.

Powrót do przeglądu

Realizacja: Marganza